Downloads

Click here to download prospectus of our school and see the detailsApplication form for enroll in School. It's a simple processHoliday Home Assignments for existing Students

Previous years TC 2017-18

Students LC/TC

Sr.no. Particulars Posted Date Quick Links
53 Akhilesh Mahala 23/03/2019
52 Khushi Pugalia 23/03/2019
51 Tanisha Jain 23/03/2019
50 Vijendra Yadav 09/03/2019
49 Samit Yadav 09/03/2019
48 Kanishik Pachori 02/03/2019
47 YASHVARDHAN 24/07/2018
46 VANSHIKA KALA 24/07/2018
45 SUCHISMITA GANGULY 24/07/2018
44 SATYAM SHARMA 24/07/2018
43 RAVI YADAV 24/07/2018
42 RAHUL YADAV 24/07/2018
41 PRAFFUL JAIN 24/07/2018
40 PAWAN JAJUNDA 24/07/2018
39 NIKITA YADAV 24/07/2018
38 NEHA MEENA 24/07/2018
37 HRITIK 24/07/2018
36 HIMANSHU VERMA 24/07/2018
35 GARIMA VERMA 24/07/2018
34 ATHAERVA SINGH DASOONDI 24/07/2018
33 Akanksha Singh 27/06/2018
32 Kartik Sharma 25/06/2018
31 Divyansh Yadav 14/05/2018
30 Arihant Jain 14/05/2018
29 Shaurya Singh 24/04/2018
28 Lakshya Sain 16/04/2018
27 Dhanishka Bankawat 16/04/2018
26 Dhananjay Singh 16/04/2018
25 Ananya Sain 16/04/2018
24 Yash Saini 14/04/2018
23 Vanisha Rathore 14/04/2018
22 Ishita Vijay 14/04/2018
21 Charvi Saini 14/04/2018
20 Laksha Sinha 09/04/2018
19 Jayshree Solanki 06/04/2018
18 Gaurav Solanki 06/04/2018
17 Divyam Choudhary 06/04/2018
16 Tapas Barman 05/04/2018
15 Tanishq Sharma 05/04/2018
14 Nirbhay Singh 05/04/2018
13 Jyoti Barman 05/04/2018
12 Avi Sharma 05/04/2018
11 Rajesh Shasmal 03/04/2018
10 Vijit Singh Khangarot 02/04/2018
9 Aditya Shekhawat 30/03/2018
8 Divyansh Jain 28/03/2018
7 Saumya Sharma 28/03/2018
6 Vritika Singh 28/03/2018
5 Gati Chaudhary 17/03/2018
4 Pawan Kumawat 10/03/2018
3 Sushant Mahala 10/03/2018
2 Yash Sharma 10/03/2018
1 Tejendra Suwalka 31/01/2018