Downloads

Click here to download prospectus of our school and see the detailsApplication form for enroll in School. It's a simple processHoliday Home Assignments for existing Students

Current years TC 2018-19

Students LC/TC

Sr.no. Particulars Posted Date Quick Links
1 Bhuvi Yadav 13.04.2017
2 Abhimanyu Singh 28.06.2017
3 Kirti Kumar Borar 05.04.2017
4 Nirbhay Pratap Singh 05.04.2017
5 Chitranshi Agrawal 19.04.2017
6 Laksha Sinha 29.03.2017
7 Harshit Sharma 19.05.2017
8 Shivam Kumar Sharma 11.04.17
9 Abhishek Goyal 03.10.2017
10 Divyansh Yadav 19.04.2017
11 Nimisha Jain 17.07.2017
12 Daulat Ram Choudhary 19.04.2017
13 Dixit Yadav 08.04.2017
14 Himanshu Saini 22.05.2017
15 Naveen Gurjar
16 Pradhyumna Singh Tanwar 29.06.2017
17 Udit Chaturvedi 11.04.2017
18 Harshit Yadav 21.08.2017
19 Isha Jain 03.07.2017
20 Karan Singh Jadon 29.06.2017
21 Kavita Saini 20.09.2017
22 Kirti Sawhney 15.07.2017
23 Lokesh Sharma 11.09.2017
24 Megha Kanawat 28.07.2017
25 Rahul Kumawat 07.07.2017
26 Shiv Dhabhai 03.07.2017
27 Srishti Choudhary 03.07.2017
28 Suresh Yadav 05.08.2017
29 Tamanna Sharma 01.08.2017
30 Tanvi Sharma 20.07.2017
31 Tukun Saini 22.07.2017
32 Vijendra Choudhary 28.06.2017
33 Vishwas Dhariwal 19.07.2017
34 Ashish Yadav 24.07.2017
35 Dhruv Bhardwaj 19.04.2017
36 Shivani Shekhawat 15.04.2017
37 Abhishek Kotecha
38 Akshansh Kumawat
39 Girish Sharma
40 Manthan Gaur
41 Mohit Saini
42 Naveen Sharma
43 Praveen Mishra
44 Sarthak Sharma